Organizing Committee | Conferences of SibFU

XI International School-Conference on Group Theory, dedicated to the 70th anniversary of A. Yu. Olshanskii

International Conference


Organizing Committee

  • Chairman of the Organising Committee: Levchuk V. M.
  • Scientific secretaries of the Conference: Likhacheva A. O., Zotov I. N.

Programme Committee

  • Chairman of the Programme Committee: Mazurov V. D.

G.P. Agibalov, S.I. Adian, P.E. Alaev, R.Z. Aleev, M.M. Arslanov, V.A. Artamonov, V.G. Bardakov, L.D. Beklemishev, E.A. Blagoveschenskaya, V.V. Bludov, L.A. Bokut, Y. Chen, N.S. Chernikov, M. Droste, Yu.L. Ershov, A.A. Fomin, M.M. Glukhov, S.S. Goncharov, K. Harada, L.S. Kazarin, O. Kegel, V.A. Koibaev, P.S. Kolesnikov, A.S. Kondrat’ev, P.A. Krylov, M. Kuzucuoğlu, V.N. Latyshev, V.M. Levchuk, A.A. Makhnev, A.V. Mikhalev, A.Yu. Olshanskii, N.A. Peryazev, B.I. Plotkin, N.D. Podufalov, A.P. Pozhidaev, V.N. Remeslennikov, V.A. Romankov, V.V. Rybakov, M. Shahryari, I.P. Shestakov, L.N. Shevrin, W.J. Shi, A.N. Skiba, I.D. Suprunenko, V.I. Sushchanskyy, M.C. Tamburini, A.V. Vasil’ev, E.P. Vdovin, S.V. Vostokov, M.A. Vsemirnov, A.H. Zhurtov.

HOW TO APPLY